Aanvraag monumentenstatus voor de kop van C. van Montpensierlaan

De Charlotte van Montpensierlaan is zo’n waardevolle en unieke plek waarbij de stedenbouwkundige opzet van de wijk, de beeldkwaliteit, het visuele karakter met de prachtige zichtlijnen, de groenvoorziening met de schakelfunctie tussen de imposante Heemparken, monumentale panden, historische spoorlijn, hebben geleid tot de nominatie van beschermd dorpsgezicht.  Binnen die context hoort het pand Charlotte van Montpensierlaan 2a sinds 1973 als een ingetogen, onopvallende door groen omzoomde, trouwe waarnemer van de omgeving.

Amrop, de laatste huurder, heeft aan de Stichting laten weten dat de eigenaar het pand niet meer wilde renoveren, of zelfs maar een tapijt wilde vervangen. Ze zijn min-of-meer weggejaagd. Dat de eigenaar de laatste jaren het pand heeft laten “verpieteren”, nooit een cent besteed heeft aan verduurzaming, mag niet leiden tot een overweging tot sloop.


Dat zou volledig tegen het karakter, het gevoel en het DNA van de omgeving zijn.
Een restauratie of onderhoudsbuurt herstelt hierbij de integrale balans tussen de monumentale waarde, het gebruikscomfort, de verduurzaming en daarmee de kosten efficiency. 


Detaillering:
Charlotte van Montpensierlaan 2a is een kantoorpand.
Gebouwd in 1971/1972 als verblijfsobject. Opgeleverd in 1973.
Architect: Bureau De Vlaming, Salm & Fennis.
In 1991 werd bij de bestemmingswijziging van verenigingsgebouw naar kantoor bepaald dat de Gemeente geen medewerking zal verlenen voor een mogelijk toekomstige uitbreiding van het pand.

Het kantoor heeft een oppervlakte van 769 m2. De oppervlakte van het totale grondvlak van het gebouw bedraagt 445,98 m2. Het pand heeft energielabel G met een energieprestatie van 1.82. Meting 2015. Het pand heeft 16 parkeerplaatsen

Architectonische waarde
Het kantoorpand, opgezet als verenigingsgebouw van de KLM piloten, is een goed voorbeeld van strakke 70-er jaren architectuur. Modernisme en de nieuwe zakelijkheid met strakke, vernieuwende lijnstructuren die voor het begin van de 70-er jaren veel vernieuwend visueel elan etaleerde. Qua stijl had het gebouw zeker in die tijd een pioniersfunctie. Het heeft een sterke gelijkenis met het KLM Hoofdkantoor dat op de nominatie staat tot aanwijzing als monument. Daarnaast is het kenmerkend voor de architectonische signatuur van het bureau De Vlaming, Salm & Fennis die beroemd werd door de ontwerpen van de Hilton hotels en de scheepsinterieurs voor de Holland-Amerikalijn.

Stedenbouwkundige waarde
Het pand en het omliggende gebied vormen een essentieel onderdeel van een in cultuurhistorisch opzicht belangrijk stedenbouwkundig en landschappelijk concept.
Het complex speelt hier meer dan een beeldbepalende rol. Het is een belangrijk oriëntatiepunt van de wijk Elsrijk. Daarnaast is het unieke karakter van de plek gebaseerd op veel klassiek groen, het door het gebied meanderende egelpad als ecologische verbinding tussen de Heemparken en de natuurlijke connectie met de naastliggende historische tramlijn en het Heempark de Braak. En uiteraard de vele fietsbewegingen die langs dit ingetogen complex dagelijks hun groene inspirerende route volgen.

Cultuurhistorische waarde
Het pand heeft zich tijdens gebruik altijd goed geleend voor bijzondere ontmoetingen. Veel carrières van talentvolle Nederlandse topfunctionarissen zijn hier vanuit Amrop ontstaan.
De wandelingen van kantoormedewerkers met veel relaties door de omliggende Heemparken hebben vele jaren, privé –en zakelijk, tot grote resultaten geleid. Daarnaast is het van belang dat het pand een architectonisch ensemble vormt met het eerder genoemde KLM gebouw.

Gaafheid/herkenbaarheid
Het gebied met de samenstellende delen als het niet opvallende, verscholen kantoorpand, de rijke klassieke groenstructuur met prachtige oude bomen, geven het gehele complex een ingetogen visueel karakter.

Zeldzaamheid
In functioneel opzicht is deze onopvallende kantoorbestemming, midden in een lommerrijke laagbouwwijk, een zeldzaam voorbeeld van een prachtige wisselwerking tussen wonen, werken en vrije tijd. Mits goed onderhouden door de eigenaar en aangepast aan de eisen van de tijd. Deze plek is een bijzondere referentie als integratie van een kleinschalige kantoorfunctie/ruimte binnen een door velen geliefde lommerrijke laagbouwwoonwijk. Als referentie voor de gebouwen die in diezelfde periode zijn ontwikkeld door het Bureau De Vlaming, Salm & Fennis, blijft het behoud van het ontwerp van het gebouw van groot belang.
 
Wellicht is dit pand in de gemeente bij de inventarisatie van de monumenten aan de aandacht ontsnapt.
Als buurtbewoners van de Charlotte van Montpensierlaan verzoeken wij het college om af te wegen of het pand aan de Charlotte van Montpensierlaan 2a, ex. Art. 5 van de erfgoedverordening van de gemeente Amstelveen, als gemeentelijk monument moet worden toegewezen. Ons tweede verzoek is om het pand als monument aan te wijzen.

Namens de Stichting Erfgoed Elsrijk en de buurtbewoners als onderstaand vermeld.

Met vriendelijke groet,

Pim van den Berg
Voorzitter Stichting Erfgoed Elsrijk