Buurt Elsrijk kritisch over bouwplannen Charlotte van Montpensierlaan 2a

De buurt begrijpt de behoefte om woningen te realiseren aan de Charlotte van Montpensierlaan 2a. Daar hebben de meeste omwonenden alle begrip voor. Wat de buurt niet begrijpt is de noodzaak tot de bouw van een wooncomplex van 16 meter hoog met 35 parkeerplaatsen. Bovendien staat dit haaks op de visie van de gemeente en de behoefte uit de markt. Hieronder een samenvatting van de bezwaren.

Bovenaanzicht bouwplan appartementencomplex Charlotte van Montpensierlaan 2a
  1. Bouwplan realiseert  middenhuur woningen waar geen vraag naar is, want 97% van de woningzoekende wil een gezinswoning in het koop- of sociale huur segment.
  2. Bouwplan is in conflict met de groenstructuurvisie, want er ontstaat schade aan omliggend Heemgroen en bomen door verdubbeling parkeerplekken en bouwrijp maken perceel en afstand tot balkons.
  3. Bouwplan wijkt af van de hoogbouwvisie, door afwijkende bouwhoogte, goothoogte, bouwmassa, materiaalkeuze, uitstraling en karakter van de jaren 30 bouwstijl van de buurt.
  4. Gemeente beroept zich op stedenbouwkundige uitgangspunten die niet kloppen, want het complex markeert geen einde van de laan, of van het sierwater.
  5. Projectontwikkelaar gaat uit van bezonningsstudie die de schaduwwerking van het complex niet juist in beeld brengt, want het gebouw neemt zon weg.
  6. De verkeersbewegingen worden meer dan verdubbeld. Bovendien komt daar nog het verkeer van pakket- en bezorgdiensten bij.

Algemene conclusie is dat de bouwplannen niet in het publiek belang zijn: de buurt krijgt een complex dat in hoogte en uitstraling niet past, woningzoekenden krijgen appartementen die ze niet willen, groen wijkt voor parkeerplaatsen en zon wijkt voor schaduw.